2019 Taiwan & Korea

Featuring:
Taiwan: Taipei, Taoyuan, Nantou, Zhanghua, Taichung
Korea: Seoul, Gangwon

Starting From $1,480.00 Land Only

Duration 10 Days

TAKR10

Book Now

2019 Taiwan & Japan

Featuring:
Taiwan: Taipei, Taoyuan, Nantou, Zhanghua, Taichung
Japan: Tokyo, Hakone, Hamamatsu, Nagoya, Kyoto, Osaka

Starting From $1,845.00 Land Only

Duration 11 Days

TAJ11

Book Now

2019 Taiwan Explorer

Featuring:
Taipei, Nantou, Taichung

Affordable Taiwan

Starting From $930.00 Land Only

Duration 7 Days

TAI07-2

Book Now